Kategoriarkiv: Styremøter

Referat fra styremøtene

2017-05-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. mai 2017

2017-05-01 Saker fra forrige styremøte
Utvendig støy fra to garasjelys er identifisert som en betydelig støykilde. Lysene er nå avslått. Støyfilter er anskaffet. Andre støykilder er ennå ikke under kontroll. Stein-Olav, LA9QV og Oddbjørn, LA9JK følger dette opp videre.

Vinsj på mast A må repareres eller skiftes.

Jording for shacken sjekkes.

Grupperapporten er skrevet for kommentering i styret.

Informasjon om kurs til høsten legges ut på hjemmesiden. Flere kvelder med praktiske øvelser legges til LA2T.

2017-05-02 Økonomi
Det er ennå 19 medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Betalingen for kaffebrød under møtene er ca. halvert i forhold til tidligere. Vi minner om at alle må bidra for at denne ordningen skal bestå.   Fortsett å lese 2017-05-03-Styremøte

2017-04-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. april 2017

2017-04-01 Saker fra forrige styremøte
Utvendig støy fra to garasjelys er identifisert som en betydelig støykilde.

2017-04-02 Økonomi
Vi har fått VIPPS med nummer 90390 og brukerstedsavtalen skal nå være i orden. Det er ønske om å redusere bruken av kontanter og avslutte bruken av kassen. Kontanter på månedsmøtene aksepteres. Det er ennå 21 medlemmer som ikke har betalt kontingent.  Fortsett å lese 2017-04-05-Styremøte

2017-02-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. februar 2017

2017-02-01 Saker fra forrige styremøte

2017-02-02 Økonomi
Regnskapet for 2016 er noe forsinket i forhold til plan. Bjørn, LA1UW, ferdigstiller regnskapet for revisjonen.
Faktura for 2017 angående leie på Ruten er/blir sendt Telia.
Budsjett for 2017 ser greit ut for GF.
Gruppen etablerer VIPPS hos banken, DnB.   Fortsett å lese 2017-02-08-Styremøte